“Mộng Viễn Đông” – Người trời Tây cập bến mơ nơi xứ Ta

August 12, 2023

Đánh dấu 50 năm hoạt động tại châu Á của Sotheby’s, “Mộng Viễn Đông” được xem là triển lãm đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào các nghệ sỹ Pháp thời Đông Dương từng đến và sáng tác ở nơi đây.